Statky Medito je česká biofarma zabývajicí se
rostlinnou a živočišnou produkcí s akcentem na národní plemena.

/
národní vítěy masný simental