úvodní strana Biofarma Medito

Biofarma STATKY MEDITO

se nachází ve Středočeském kraji, okrese Kolín, na třech statcích v Mlékovicích, Doubravčanech a v obci Volárna, Karlín. Nyní hospodaříme na téměř 500 hektarech půdy. Zaměřujeme se na živočišnou i rostlinnou produkci, v živočišné s akcentem na národní plemena. Naší snahou je návrat k tradičnímu šetrnému hospodaření s důrazem na ekologii.

Naší základní myšlenkou

je chov téměř všech hospodářských zvířat, a to jak na produkci kvalitního masa, tak i k dalšímu chovu a prodeji. Zajímavostí našich statků je chov hospodářských zvířat v takzvaném režimu genových rezerv. Podstatou našeho hospodaření je zachování základních biologických pravidel, šetrnost k životnímu prostředí, ale i úcta k předkům a tradici.

Historie

je velmi důležitá pro současnost, ale i budoucnost. Představa o zemědělském statku u pana Vorla, majitele a zakladatele farmy, sahá do doby ještě před studiem na střední zemědělské škole. Byla pravděpodobně podmíněna také bohatou agrárnickou historií rodiny.
V roce 2004 koupí statku v Mlékovivích začínáme navazovat na tisíciletou tradici zdejšího zemědělsky tak významného kraje. Již toho roku se během rekonstrukce začínají na statku objevovat první zvířata (ovce, kozy, králíci, slepice, ale i skot). V roce 2007 kupujeme druhý statek v Doubravčanech. V té době je již rozběhnutý celý zemědělský provoz.

V roce 2018

rosteme. Na podzim minulého roku jsme otevřeli nový statek v obci Volárna, Karlín. Chováme téměř 300 kusů skotu, 60 kusů ovcí, malé množství prasat a drobnou drůbež a králíky.Zobrazit fotogalerii
/