úvodní strana Biofarma Medito

Rostlinná produkce

Zrniny v BIO kvalitě, tj. jarní a ozimý ječmen, oves, žito, tritikále - 6 500 - 9 000,- Kč/ tunu.

Živočišná produkce

Selata - 2 000,-Kč/ kus
Jehňata - 2 000,-Kč/ kus
Jalovice - kříženec masný simental 50% a víc - 17 000 - 20 000,-Kč/ kus
Býčci - na podzim zástav, cena individuální

Maso

Pouze v případě většího množství - individuální dohoda.

Zobrazit fotogalerii
/